niedziela, 31 marca 2019

Dlaczego depresja u kobiet jest bardziej dostrzegalna?

Powszechne twierdzenie, że kobiety częściej cierpią na depresję niż mężczyźni wynika między innymi z faktu, że w wielu przypadkach zaburzenia depresyjne objawiają się już w okresie dorastania, a potem nawracają bądź utrzymują się przez całe życie.

Przyczynami mogą być uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i społeczne. Ukształtowany w wielu kulturach stereotyp kobiety łatwo poddającej się emocjom, w tym okazującej smutek czy lęk, łagodnej, a przy tym przykładającej największą wagę do swojego wyglądu i podkreślania urody jest w dzisiejszych czasach nieco zdezaktualizowany.
Współczesna kobieta z pasją podejmuje wyzwanie codziennego funkcjonowania jako ideał matki i żony, która niczym kameleon potrafi dostosować się do praktycznie każdej sytuacji dnia codziennego oraz ambitnie realizuje się zawodowo i dążąc tak samo jak mężczyzna do podnoszenia poziomu i komfortu życia rodziny.
Niestety nie zawsze sprawy układają się dobrze, a zmęczenie nie zawsze pozwala wywiązać się z wziętych na siebie obowiązków. W odpowiedzi emocjonalna natura kobiety prowadzi do poszukiwania błędów analizowania przyczyn, często do obwiniania się. Początkowymi objawami depresji mogą być wybuchy płaczu, złości, krzyku i sprzeciwu. Dopiero z czasem następuje przygnębienie, poczucie bezradności i klęski, aż do utraty wiary w siebie. Organizm reaguje pojawieniem się problemów somatycznych, a wynikające cyklu płciowego wahania hormonalne także powodują zaburzenia nastroju i podnoszą podatność wystąpienie depresji.
Kobieta traci swój naturalny blask, staje się coraz bardziej zamknięta w sobie i płaczliwa, ale bywa przy tym bardzo drażliwa w kontaktach ze swoimi bliskimi. Znika pozytywne nastawienie do świata i wiara w sens stawianych sobie celów, natomiast pojawia się pustka emocjonalna i niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Taki stan przenosi się na zachowanie – kobieta przestaje przywiązywać wagę do swojego wyglądu: przestaje się malować, dbać o włosy, ręce i paznokcie, o modny ubiór. Mniej jest zaangażowana w sprawy domowe – raczej ogranicza swoje wysiłki do niezbędnego zakresu i korzysta z automatyzmu dbania o rodzinę. Właśnie te oznaki są najbardziej dostrzegalne przez krewnych, znajomych, a nawet przez osoby z kręgu zawodowego.

Na szczęście kobieta mając świadomość niebezpieczeństwa jakie niesie depresja, łatwiej przyjmuje do wiadomości konieczność poszukiwania pomocy i zastosowania terapii. Dlatego rolą osób bliskich jest wsparcie w podjęciu decyzji zwrócenia się o fachową pomoc terapeutyczną, a także troska, by eliminować lub minimalizować przyczyny i okoliczności wywołujące załamania nastroju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz