czwartek, 4 kwietnia 2019

Czy mężczyźni cierpią na depresję?


Wbrew stereotypowi i kultowi mężczyzny „twardziela” depresja u mężczyzn statystycznie nie występuje wcale rzadziej niż w przypadku kobiet.

Okazuje się, że w okresach gorszej koniunktury gospodarczej, a szczególnie gdy dochodzi do kryzysów ekonomicznych problem depresji mężczyzn narasta. Wśród najczęstszych powodów depresji u mężczyzn wymienia się: utratę pracy, poniesienie straty majątkowej lub finansowej, rozstanie ze swoją "drugą połową" oraz chorobę, w wyniku której mężczyzna staje się niesamodzielny.
Tradycyjne postrzeganie roli mężczyzny jako głowy rodziny wraz z ciążącą na nim odpowiedzialnością za utrzymanie najbliższych bywa obciążeniem, które przytłacza, a nawet potrafi paraliżować, pod wpływem pojawiających się problemów życiowych. Prowadzone badania dotyczące objawów klinicznych depresji w grupach badawczych o zróżnicowanej płci potwierdzają, że nie są one takie same. Prawdopodobnie tutaj tkwi przyczyna, że w odbiorze społecznym depresja mężczyzny mniej rzuca się w oczy, ponieważ zmiany zachowania są usprawiedliwiane i traktowane z wyrozumiałością przez osoby z otoczenia. Bardzo często jako pierwsze objawy depresji pojawiają się:
  • wewnętrzny smutek
  • zmęczenie
  • obniżenie samooceny 
  • zaburzenia snu 
  • dysfunkcje seksualne
Przedłużone trwanie tych objawów uznawane jest najczęściej za efekt stresu.  Dlatego być może mężczyzna zamiast szukać pomocy specjalisty próbuje radzić sobie sam.
W ten sposób dochodzi do uzewnętrzniania stanu depresji:
  • uciekanie się do alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, 
  • pracoholizm, 
  • reagowanie agresją, wrogością, złością i krzykiem – w tym nieuzasadnione sytuacją
Jeśli taki stan trwa dłuższy czas, to stan depresyjny pogłębia się. Okres nasilania się stanu depresyjnego u mężczyzn jest trudny do określenia, ponieważ mężczyźni starają się ten stan bagatelizować bądź ukrywać. Dzieje się tak, ponieważ mężczyźni z zasady nie chcą okazywać swoich słabości, a drugim powodem jest niechęć do poddania się terapii. Niestety ze statystyk wynika, że niechętnie szukają pomocy zarówno u osób bliskich, a szukanie pomocy specjalistycznej rozpoczyna się najczęściej dopiero w głębokiej depresji. Specjaliści sugerują, że unikanie pomocy może być przyczyną częstszego podejmowania przez mężczyzn próby samobójczej niż w przypadku kobiet.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz