czwartek, 18 kwietnia 2019

Jak wspierać domownika cierpiącego na chorobę Parkinsona?

Postępowanie choroby Parkinsona oznacza dla osób bliskich konieczność zaspokajania potrzeb chorego w zakresie pielęgnacji, dostosowania mieszkania, wsparcia psychologicznego dla poprawy samopoczucia.

Nie wyklucza to jednak dążenia przez opiekunów do motywowania chorego dotkniętego chorobą Parkinsona do jak najdłuższej i szeroko rozumianej samoopieki. Samodzielne jedzenie, ubieranie i rozbieranie, mycie się, korzystanie z toalety to podstawowe czynności dnia codziennego, w których wystarczy chorego wspierać, a nie wyręczać tak długo, dopóki nie niosą zagrożenia uszkodzenia ciała.
  • Dlatego w mieszkaniu trzeba wyeliminować wszelkie utrudnienia i „pułapki” nieprzyjazne osobie z zaburzeniami ruchowymi i z obniżoną koordynacją.
  • Należy wyraźnie oznakować wszystkie miejsca zmiany poziomu i nierówności powierzchni oraz usunąć meble i przedmioty o ostrych brzegach i kantach. Dodatkowo trzeba zamontować poręcze lub uchwyty w miejscach, w których może dojść do zachwiania równowagi: np. przy schodach, łazience, przy toalecie.
  • Warto również ułatwiać choremu ubieranie i rozbieranie poprzez używanie szerszych ubrań, eliminowanie guzików oraz obuwia niewymagającego wiązania.
  • Bardzo duże znaczenie ma umożliwienie choremu korzystania z rozwiązań poprawiających chodzenie. Trzeba usunąć z mieszkania utrudnienia w postaci dywanów i  stojących  przejściach mebli.
  • Stosowanie szeroko zakończonej laski- poprawiającej równowagę oraz rytmicznej muzyki – nadającej rytm chodu oceniono jako elementy bardzo wspomagające funkcję samodzielnego chodzenia.
  • Systematyczny trening ruszania z miejsca, chodu kołysanego, dążenie do celu z patrzeniem w obrany, oddalony punkt w istotnym wymiarze  ogranicza utraty równowagi, a w następstwie upadki.
Aby ulżyć choremu w bólu, pojawiającym  się  w wyniku sztywnienia mięśni oraz skurczów można stosować przynoszące ulgę kompresy, ciepłe kąpiele oraz masaże.
Problemy z połykaniem udaje się zmniejszyć dzięki przyjmowaniu małych porcji jedzenia, najlepiej półpłynnego, gdyż w tej formie eliminowane są trudności związane z gryzieniem.
Świadome postępowanie opiekunów przyczynia się do poprawy komfortu funkcjonowania chorego i radzenia sobie z chorobą nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również psychicznym – w tym zaakceptowania swojej narastającej niesamodzielności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz