piątek, 19 kwietnia 2019

Jakie są kryteria rozpoznania otępienia typu alzheimerowskiego

Rozpoznania choroby Alzheimera podejmują się najbardziej doświadczeni lekarze neurolodzy, psychiatrzy i geriatrzy w oparciu o kryteria otępienia typu alzheimerowskiego wg DSM-IV( Amerykańskiego stowarzyszenia psychiatrycznego)

Najważniejszymi kryteriami są:

 • Rozwój licznych deficytów poznawczych przejawiających się przez:
  1.  zaburzenia pamięci - osłabiona zdolność do uczenia się nowych albo przypominania poprzednio wyuczony informacji,
  2. obecność jednego lub więcej z następujących objawów: afazja, apraksja, agnozja, zaburzenie działań wykonawczych  w zakresie planowania, organizacji, abstrakcji.
 • Zaburzenia poznawcze ww. kryterium 1 i 2 powodują istotne trudności w życiu społecznym i zawodowym oraz znacząco pogarszają przeciętny poziom funkcjonowania.
 • zachowanie charakteryzuje się stopniowym początkiem i ciągłym narastaniem zaburzeń poznawczych.
 • Zaburzenia poznawcze w kryterium 1 i 2 nie mają źródła przyczyn, związanego z:

  - stanami patologicznymi oun wywołującymi deficyt pamięci i poznawania 

  - choroba Parkinsona, 
  - chorobą Huntingtona, 
  - krwiakiem, 
  - wodogłowiem normotensyjnym
  - guzem,
  - chorobami układowymi powodującymi otępienie- tj. niedobór kwasu foliowego,
    niacyny, hiperkalcemi, 
   niedoczynność tarczycy, awitaminoza, HIV),
  - stanami spowodowanymi przez substancje toksyczne.
 • Deficyty poznawcze niewystępujące  wyłącznie z zaburzeniami świadomości
 Diagnoza choroby Alzheimera może być oparta o występowanie wyraźnie nasilonych, typowych objawów, których efektem jest zaburzenie normalnego, codziennego, samodzielnego  funkcjonowania. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz