POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności MeduProm

klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez MeduProm lub usług dostępnych za pośrednictwem serwisów: www.meduprom.com  www.zabahela.com; zwanych dalej Serwisami.

2. Administratorem danych osobowych jest MeduProm z siedzibą w Warszawie (03-043), ul. Żeglugi Wiślanej 16A /48

3. Dane osobowe użytkownika (osoby, której dane dotyczą) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody oraz z uwagi na to, że są one niezbędne do podjęcia działań związanych z obsługą kontaktu w celu przedstawienia szczegółowych informacji jeszcze przed zawarciem umowy.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji:
    a) sprawnego kontaktu w celach informacyjnych,
    b) przedstawienia oferty usług lub produktów zarówno przed zawarciem umowy,
    c) zawarcia umowy,
    d) obsługi zawartej umowy o świadczenie usług lub sprzedaży produktów,
    e) procesu rekrutacji,
    f) prawnie uzasadnione interesy Administratora,

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego Administratora, jako jego prawnie uzasadniony interes na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dzięki tej zgodzie możliwe jest otrzymywanie aktualnych informacji dotyczących akcji promocyjnych przed ich publikacją na stronie internetowej.

6. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: meduprom@gmail.com

7. Administrator przechowuje dane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu użytkownika wobec przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi  przysługują następujące prawa:
    a) prawo żądania dostępu do danych,
    b) prawo żądania sprostowania danych;
    c) prawo żądania usunięcia danych,
    d) prawo żądania przeniesienia danych,
    e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
    f) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
    g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    h) prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku uznania, że  przetwarzanie  danych osobowych użykownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Dane osobowe użytkownika mogą być  przetwarzane  także w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane  przetwarzanie danych  może być prowadzone w celu dopasowania ofert do  preferencji oraz parametrów indywidualnych użytkownika.

10. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora, tj. pracownicy, osoby współpracujące,  podmioty posiadające prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uzyskania odpowiedzi, informacji lub zareagowania przez MeduProm w przewidzianej formie.  Cofnięcie zgody powoduje, że  podjęcie  lub kontynuowanie działania ze strony MeduProm jest niemożliwe.

12. Polityka cookies:
    a)   na stronach Serwisów internetowych  wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisów,
    b)  wykorzystywanie plików cookies przez Serwis służy tworzeniu analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisów przez użytkowników,
    c)  w trakcie odwiedzania Serwisów do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest  co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.              Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis,
    d)  każdy użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików cookies, co spowoduje, że użytkownik pozostanie anonimowy, ale Serwisy nie są wówczas w stanie zidentyfikować ani użytkownika, ani jego preferencji. Tym samym zablokowanie  odbierania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisów,
    e)  pliki cookies są dostępne dla administratora Serwisów MeduProm. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z administratorem reklamodawców i partnerów,
    f)  pliki cookies ani przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu,
    g)  jeśli użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, to pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będę wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej,
    h)  informacje na temat zarządzania plikami cookies – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies w poszczególnych przeglądarkach – można znaleźć na stronach dedykowanych przeglądarkom:
           - Chrome 
           - Firefox 
           - Internet Explorer 
           - Opera:
           - Safari

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz